แนะนำโครงการ

มารู้จักวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

User Avatar

ครูผู้สอน สพฐ.,
User Avatar

อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

ภิญญา ชัยสงคราม,

เรียนฟรีทุกหลักสูตร

คำถามที่พบบ่อย

SSRUIC Learn มีวิชาอะไรบ้าน?
มีทั้งหมด 3 วิชา คือ วิชาคณิศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
SSRUIC Learn เหมาะกับใคร?
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจแสวงหาความรู้ในรูปแบบออนไลน์
เรียน SSRUIC Learn ผ่านอุปกรณ์ใดได้บ้าง?
สามารถเรียน SSRUIC Learn ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ Laptop โทรศัพท์มือถือ และ Tablet