วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

science-p3
25
ส.ค., 2563

คำอธิบายรายวิชา

 • คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน

 • เกณฑ์การประเมิน

Course Content

Total learning: 22 lessons Time: 25 weeks

ดาราศาสตร์  0/5

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

ระบบนิเวศ  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

เทคโนโลยีชีวภาพ  0/1

 • 1.

พันธุศาสตร์  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

กลศาสตร์  0/5

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

ไฟฟ้า  0/2

 • 1.
 • 2.

แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบประเมิน  0/1

 • 1.

Instructor

พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%