วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2

วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2

science-p2
25
ส.ค., 2563

คำอธิบายรายวิชา

 • คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน

 • เกณฑ์การประเมิน

Course Content

Total learning: 24 lessons Time: 25 weeks

โลกและการเปลี่ยนแปลง  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

อาหาร  0/2

 • 1.
 • 2.

ระบบร่างกาย  0/12

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.

การเจริญเติบโตของสัตว์  0/2

 • 1.
 • 2.

แสงและการมองเห็น  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบประเมิน  0/1

 • 1.

Instructor

พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%