วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

science-p1
25
ส.ค., 2563

คำอธิบายรายวิชา

 • คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน

 • เกณฑ์การประเมิน

Course Content

Total learning: 26 lessons Time: 25 weeks

บรรยากาศ  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

การศึกษาวิทยาศาสตร์  0/2

 • 1.
 • 2.

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

พืช  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

สารและสมบัติของสาร  0/2

 • 1.
 • 2.

การแยกสาร  0/1

 • 1.

ธาตุและสารประกอบ  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

สารและการเปลี่ยนแปลง  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

กรด ​​เบส  0/2

 • 1.
 • 2.

วิทยาการคำนวณ  0/1

 • 1.

แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบประเมิน  0/1

 • 1.

Instructor

พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%