คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

mathematics-p3
25
ส.ค., 2563

คำอธิบายรายวิชา

 • คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน

 • เกณฑ์การประเมิน

Course Content

Total learning: 59 lessons Time: 35 weeks

ปริซึม  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

ทรงกระบอก  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

พีระมิด  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

กรวย  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

ทรงกลม  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

กราฟของสมการเชิงเส้น  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

ความคล้าย  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

ความน่าจะเป็น  0/6

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.

สถิติ  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

พื้นฐานของการให้เหตุผล  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

การสร้างและการให้เหตุผล  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม  0/1

 • 1.

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  0/1

 • 1.

ฟังก์ชันกำลังสอง  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง  0/1

 • 1.

แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบประเมิน  0/1

 • 1.

Instructor

พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%