คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2

คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2

mathematics-p2
25
ส.ค., 2563

คำอธิบายรายวิชา

 • คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์การเรรียรรู้

 • วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน

 • เกณฑ์การประเมิน

Course Content

Total learning: 74 lessons Time: 35 weeks

อัตราส่วน  0/5

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

สัดส่วนและร้อยละ  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

การวัด  0/6

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.

แผนภูมิรูปวงกลม  0/2

 • 1.
 • 2.

การเลื่อนขนาน  0/2

 • 1.
 • 2.

การสะท้อน  0/2

 • 1.
 • 2.

การหมุน  0/2

 • 1.
 • 2.

ความเท่ากันของรูปสามเหลี่ยม  0/7

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  0/7

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.

จำนวนตรรกยะ  0/5

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

จำนวนอตรรกยะ  0/5

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

เส้นขนาน  0/5

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

สถิติ  0/8

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.

การบวกและการลบเอกนาม  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

การบวกและการลบพหุนาม  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

การคูณพหุนาม  0/2

 • 1.
 • 2.

การหารพหุนามด้วยเอกนาม  0/1

 • 1.

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบประเมิน  0/1

 • 1.

Instructor

พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%