คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

mathematics-p1
25
ส.ค., 2563

คำอธิบายรายวิชา

 • แนะนำหลักสูตร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 

เกณฑ์การประเมินผล

Course Content

Total learning: 16 lessons Time: 16 weeks

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  0/1

 • 1.

ระบบจำนวนเต็ม  0/2

 • 1.
 • 2.

เลขยกกำลัง  0/2

 • 1.
 • 2.

เศษส่วนและทศนิยม  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

คู่อันดับและกราฟ  0/1

 • 1.

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  0/1

 • 1.

รูปเรขาคณิต  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

สถิติ  0/1

 • 1.

แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบประเมิน  0/1

 • 1.

Instructor

พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%