ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3

english-p3
25
ส.ค., 2563

คำอธิบายรายวิชา

 • คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน

 • เกณฑ์การประเมิน

Course Content

Total learning: 55 lessons Time: 35 weeks

คำนำหน้านาม (Articles)  0/1

 • 1.

คำนาม (Nouns)  0/2

 • 1.
 • 2.

คำสรรพนาม (Pronouns)  0/1

 • 1.

คำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ (Adjectives & Adverbs)  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

คำบุพบท (Prepositions)  0/5

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

คำเชื่อม (Connective Words)  0/1

 • 1.

คำกริยาช่วย (Modal Verbs)  0/1

 • 1.

คำบอกปริมาณ (Quantifiers)  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

กาล (Tenses)  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

การแสดงความปรารถนา (Wish Statement)  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

ประโยคคำถาม (Question Words & Question Tag)  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences)  0/5

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

Active & Passive Voice  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Relative Clause  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

Infinitive & Gerund  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Direct and Indirect Speech  0/2

 • 1.
 • 2.

บทสนทนา (Conversation)  0/5

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

การอ่าน (Reading)  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบประเมิน  0/1

 • 1.

Instructor

พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%