ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2

english-p2
25
ส.ค., 2563

คำบรรยายรายวิชา

 • คำบรรยายรายวิชา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน

 • เกณฑ์การประเมิน

Course Content

Total learning: 51 lessons Time: 35 weeks

คำนำหน้านาม (Articles)  0/1

 • 1.

คำนาม (Nouns)  0/2

 • 1.
 • 2.

คำสรรพนาม (Pronouns)  0/2

 • 1.
 • 2.

คำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ (Adjectives & Adverbs)  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

คำบุพบท (Prepositions)  0/2

 • 1.
 • 2.

คำเชื่อม (Connective Words)  0/1

 • 1.

คำกริยาช่วย (Modal Verbs)  0/1

 • 1.

คำบอกปริมาณ (Quantifiers)  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ (Comparison of Adjectives & Adverbs)  0/2

 • 1.
 • 2.

กาล (Tenses)  0/9

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.

Question with How และ Question Tag  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences)  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

Active/Passive Voice  0/1

 • 1.

Adjective Clause & Relative Pronouns  0/2

 • 1.
 • 2.

บทสนทนา (Conversation)  0/6

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.

การอ่าน (Reading Comprehension)  0/8

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.

แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบประเมิน  0/1

 • 1.

Instructor

พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%