ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1

english-p1
25
ส.ค., 2563

คำอธิบายรายวิชา

 • คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน

 • เกณฑ์การประเมิน

Course Content

Total learning: 44 lessons Time: 35 weeks

คำนำหน้านาม (Articles)  0/0

No items in this section

คำนำหน้านาม (Articles)  0/1

 • 1.

คำนาม (Nouns)  0/2

 • 1.
 • 2.

คำสรรพนาม (Pronouns)  0/5

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

คำกริยาวิเศษณ์ (Adverbs)  0/2

 • 1.
 • 2.

คำบุพบท (Prepositions)  0/2

 • 1.
 • 2.

คำสันธาน (Conjunctions)  0/1

 • 1.

คำกริยา (Verbs)  0/2

 • 1.
 • 2.

รูปประโยค (Forms of Sentense)  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

การใช้ Some, Any  0/1

 • 1.

การเปรียบเทียบ (Comparison)  0/1

 • 1.

กาล (Tenses)  0/6

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.

บทสนทนาในชีวิตประจำวัน 1 (Daily Conversation 1)  0/8

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.

บทสนทนาในชีวิตประจำวัน 2 (Daily Conversation 2)  0/7

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.

การอ่าน (Reading Comprehension)  0/1

 • 1.

แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบประเมิน  0/1

 • 1.

Instructor

พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%