เหตุการณ์

18 ก.ค., 2020
08 ส.ค., 2020
08:30 - 16:30 โรงแรม ทีเค พาเลช กรุงเทพฯ
25 ก.ค., 2020
15 ส.ค., 2020
08:30 - 16:30 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่
11 ก.ค., 2020
08:30 - 16:30 โรงแรมบุษย์น้ำทอง ลำปาง